Chicken-katsu-and-karaage

Chicken Katsu & Mai Taiko - Chicken Karaage-Bento-box